ஜப்பான் இருந்து Tokyu 30 டன் துருவ டிரெய்லர் tp301-10 கப்பல், பங்குகள் விற்பனை★★★ PLEASE CLICK YOUR LANGUAGE.


ENGLISH

Russian

Bengali
Bangladesh

Spanish

French

Portuguese

Thai

Cambodian
Khmer

Srilanka
Sinhala

Srilanka
Tamil

VIETNAMESE

அன்பே மதிப்பு வாடிக்கையாளர்கள்

நாம் பங்குகளின் பின்வரும் ஜப்பனீஸ் supplyer உள்ளன / விரைவு விநியோக மற்றும் போட்டி விலை செய்ய க்கான ஜப்பனீஸ் இறுதி பயனர்கள் இருந்து வாங்கி பொருட்கள்.

மீண்டும்:
பயன்படுத்தப்படும் Tokyu 30 டன் துருவ டிரெய்லர் tp301-10
* முன்னணி டயர் அளவு: 1100-20 16pr
* பின்புற இரண்டு அச்சுக்கள் டயர் அளவு: 1100-20 16pr
* முன்னணி stearable சிலிண்டர் அரிப்பை (சிறிய) உள்ளது.

மொத்த lenth: 6.55 மீட்டர்
அகலம்: 3.20 மீட்டர்
hight: 1.50 மீட்டர்
வாகன எடை :. 9,700 கிலோ.
அதிகபட்சம் ஏற்றுதல் :. 30 டன்

*** உரிமையாளர் இந்த டிரெய்லர் ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை பயன்படுத்தப்படும்.
(மொத்த இயங்கும் மிகவும் குறைவாக உள்ளது !!)

** மிகவும் usefull மற்றும் நமது சந்தை மிக சில.

TOKYU-POLE-TRAILER-001

TOKYU-POLE-TRAILER-002

TOKYU-POLE-TRAILER-003

TOKYU-POLE-TRAILER-004

TOKYU-POLE-TRAILER-005

TOKYU-POLE-TRAILER-006

TOKYU-POLE-TRAILER-007

TOKYU-POLE-TRAILER-008

TOKYU-POLE-TRAILER-009

TOKYU-POLE-TRAILER-010

TOKYU-POLE-TRAILER-011

TOKYU-POLE-TRAILER-012

TOKYU-POLE-TRAILER-013

TOKYU-POLE-TRAILER-014

TOKYU-POLE-TRAILER-015

TOKYU-POLE-TRAILER-016

TOKYU-POLE-TRAILER-017

contact-us

Your Name (required)

Company Name

Address (required)

Your Email (required)

Tel Number

Subject (MAKER, MODEL, ETC.)

Message

Buying idea price

destination port name (required)

There is no confirmation page.
Please check the contents after checking.