[CỔ BÁN] Giken piler im lặng tàu KGK-130C4 từ Nhật Bản [ Robot ép cọc cừ ]★★★ PLEASE CLICK YOUR LANGUAGE.


ENGLISH

THAI

CHINESE

TAIWAN

VIETNAMESE

ARABIC

Russian

Malay
Malaysia

Bengali
Bangladesh

Cambodian
Khmer

Spanish

Portuguese

Indonesian

Dutch

German

Hungarian

Polish

Mongolian

Latin

Brunei

[CỔ BÁN] Giken piler im lặng tàu KGK-130C4 từ Nhật Bản [ Robot ép cọc cừ ] 001

[CỔ BÁN] Giken piler im lặng tàu KGK-130C4 từ Nhật Bản [ Robot ép cọc cừ ] 002

[CỔ BÁN] Giken piler im lặng tàu KGK-130C4 từ Nhật Bản [ Robot ép cọc cừ ] 003

GIKEN-KGK-Danh mục-BSCG

Bán chứng khoán của chúng tôi ::

Một piler im lặng sử dụng Giken KGK-130c4 mô hình 1991

** Điều kiện làm việc tốt.
** Bảo trì tốt bởi đại lý của nhà sản xuất.
***** Bạn được công nhận của chúng tôi đang làm việc để bán piler này useing cùng một hình ảnh bây giờ.
***** Xin vui lòng không nghi ngờ.

========================================================================
** Kỹ sư Giken là nói rằng piler này có thể sử dụng mà không có bất kỳ vấn đề, và bạn có thể sử dụng khi bạn nhận được piler này mà không cần thêm sửa chữa
làm việc.
========================================================================

* Tàu từ Nhật Bản bằng tàu thông thường.
* Chúng tôi sẽ chuyển tiếp tất cả các chi tiết sau khi được nghe từ bạn.

———————————————-
Giken KGK-130C4 đặc điểm kỹ thuật piler im lặng
———————————————-

KGK-130C4 mô hình

Lực ép Max : 1,300kN
Lực nhổ Max : 1,300kN
đột quỵ : 1000. mm
Tốc độ ép : 1.8 – 4.9 mét / phút.
Tốc độ nhổ 1.9 – 16.7 m / phút.
Phương pháp vận hành : cáp controll / điều khiển vô tuyến từ xa
Nguồn điện : 45KW 220 V, 3 pha 4 cực
Phong trào : tự di chuyển
Trọng lượng cơ thể : 7,800kg

———————————————-

Trân trọng.

———————————————-
———————————————-

OUR STOCK SALE ::

ONE SET OF USED GIKEN SILENT PILER KGK-130C4 1991 MODEL

** GOOD WORKING CONDITION.
** GOOD MAINTENANCE BY MAKER’S DEALER.
***** Our recognized friend are working to sell this piler useing same photos now.
***** Please do not make the doubt.

* SHIP FROM JAPAN BY CONVENTIONAL VESSEL.
* WE WILL FORWARD ALL DETAIL AFTER HEARING FROM YOU.

———————————————-
GIKEN KGK-130C4 SILENT PILER SPECIFICATION
———————————————-

KGK-130C4 MODEL

MAX. INSTALLATION FORCE : 1,300kN
MAX. EXTRACTION FORCE : 1,300kN
STROKE : 1,000. MM
PRESSING IN SPEED : 1.8 – 4.9 METER/MIN.
DRAWING OUT SPEED : 1.9 – 16.7 METER/MIN.
OPERATION : CABLE REMOTE CONTROLL / RADIO CONTROL
POWER SOURCE : 45KW 220 VOLTS, 3 PHASE 4 POLE
MOVEMENT : SELF-MOVING
BODY WEIGHT : 7,800kg

———————————————-

BEST REGARDS.

Thank you for contacting.
This Piler had sold.
If you have same order, please contact us.