[Để bán] đã sử dụng Thép cọc cừ Robot , GIKEN TP333★★★ PLEASE CLICK YOUR LANGUAGE.


ENGLISH

THAI

VIETNAMESE

Cambodian
Khmer
thông tin :
Robot cọc thép, GIKEN TP333
với
Bộ phận thủy lực và điều khiển từ xa.
* Mét giờ cho biết: 3,333 giờ làm việc.

Xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi.
* Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các chi tiết sau khi yêu cầu của bạn.

GIKEN-TRENCH-PILER-001

GIKEN-TRENCH-PILER-002

GIKEN-TRENCH-PILER-003

GIKEN-TRENCH-PILER-004

GIKEN-TRENCH-PILER-005

GIKEN-TRENCH-PILER-006

GIKEN-TRENCH-PILER-007

GIKEN-TRENCH-PILER-008

GIKEN-TRENCH-PILER-009

GIKEN-TRENCH-PILER-010

GIKEN-TRENCH-PILER-011

GIKEN-TRENCH-PILER-012

GIKEN-TRENCH-PILER-013

GIKEN-TRENCH-PILER-014

GIKEN-TRENCH-PILER-015

Vui lòng tư vấn về giá chấp nhận được của bạn.